تجهیزات انبارداری

لیست محصولات دسته تجهیزات انبارداری

استکر نیمه برقی

تجهیزات انبارداری

    ظرفیت              ارتفاع                 طول شاخک            نوع شاخک
1    تن                 3متر                  115 سانتیمتر            قابل تنظیم
1.5 تن                 3متر                 115 سانتیمتر             قابل تنظیم
2   تن             2.5 متر                 115 سانتیمتر             قابل تنظیم

میز بالابر هیدرولیکی

تجهیزات انبارداری

ظرفیت دستگاه

(کیلوگرم)

 حداکثرارتفاع

(متر)

 

 ابعاد صفحه

 (میلیمتر)

 وزن دستگاه

 (کیلوگرم)

 350  1.30  50*900*510 105
 500  0.90  50*810*500

 83

 1000  1  50*1000*510  105

جک پالت

تجهیزات انبارداری

نوع جک پالت    ظرفیت    سایز شاخک(طول*پهنا)    نوع چرخ
جک پالت 3 تن استاندارد    3 تن    1150*550 میلیمتر    پلی اورتان / دوبل
جک پالت 3 تن پهن    3 تن    1150*685 میلیمتر    پلی اورتان / دوبل
جک پالت 3 تن کوتاه    3 تن    800*550 میلیمتر    پلی اورتان / دوبل
جک پالت 5تن استاندارد    5 تن    1150*550 میلیمتر         پلی اورتان / دوبل
جک پالت 5 تن پهن    5 تن     1220*685 میلیمتر         پلی اورتان / دوبل

استکر دستی استاندارد

تجهیزات انبارداری

ظرفیت    ارتفاع    طول شاخک    نوع شاخک
1تن    1.60 متر    115 سانتیمتر    قابل تنظیم
2تن    1.60 متر    115 سانتیمتر    قابل تنظیم
3تن    1.60 متر    115 سانتیمتر    قابل تنظیم

استکر دستی سنگین

تجهیزات انبارداری

ظرفیت    ارتفاع      طول شاخک    نوع شاخک
1تن    1.60 متر    115 سانتیمتر    قابل تنظیم
2تن    1.60 متر    115 سانتیمتر    قابل تنظیم