کاتر فلزی

کاتر فلزی :
-    دارای استحکام بالا در حین کار به دلیل دو طرف دنده بودن .
-    بدنه مقاوم و نشکن.
-    طراحی ویژه بدنه برای سهولت کاربرد.