گریس پمپ سطلی بادی تجهیزات گاراژی


برند هاردکس

ساخت کشور چین

وزن دستگاه

جنس دستگاه

ویژگی 12 لیتر


12 لیتر :
-    دارای فشار 50:1
-    سرعت خروج گریس 0/85 لیتر در دقیقه.
-    وزن خالص دستگاه 15/5 کیلوگرم.
-    دارای دو عدد چرخ زیر دستگاه جهت حمل و نقل آسان .
-    همراه با یک عدد کلت و شیلنگ مربوطه.
20 لیتر :
-    دارای فشار 50:1
-    سرعت خروج گریس 0/85 لیتر در دقیقه.
-    وزن خالص دستگاه 18 کیلوگرم.
-    دارای چهار عدد چرخ زیر دستگاه جهت حمل و نقل آسان .
-    همراه با یک عدد کلت و شیلنگ مربوطه.
40 لیتر :
-    دارای فشار 40:1
-    سرعت خروج گریس 0/85 لیتر در دقیقه.
-    وزن خالص دستگاه 19 کیلوگرم.
-    دارای چهار عدد چرخ زیر دستگاه جهت حمل و نقل آسان .
-    همراه با یک عدد کلت و شیلنگ مربوطه.